Strona główna Miasto Łańcut Do 20 lutego rozstrzygnięcie przetargu na budowę tunelu w Łańcucie

Do 20 lutego rozstrzygnięcie przetargu na budowę tunelu w Łańcucie

299
0

Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl poinformował, że do 20 lutego 2021 r. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na budowę tunelu w Łańcucie.

W porządku obrad sesji Sejmiku znalazł się punkt w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. Zdecydowaną większością: 28 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących głosów, radni Sejmiku przeznaczyli na ten cel brakującą kwotę pieniędzy.

Podjęta uchwała pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą, którego zadaniem jest zaprojektowanie w szczegółach i zrealizowanie robót budowlanych.
Od ubiegłego roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”.
Do przetargu stanęło siedem firm:

Ogłoszono przetarg na budowę wiaduktu/tunelu w Łańcucie

Wszystkie firmy zadeklarowały wykonanie zadania w terminie do 31 marca 2023 r. oraz siedmioletni okres gwarancji i rękojmi.

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację, tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców powiatu łańcuckiego, zadania przeznaczył kwotę 31 806 463,44 zł. Po decyzji Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego będzie można pozytywnie zakończyć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

Rada Powiatu Łańcuckiego 27 listopada 2019 r. zadeklarowała wsparcie tej inwestycji kwotą 500 000,00 zł.

Reprezentując Skarb Państwa Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń doprowadził do uzyskania 25 maja 2020 r. decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków części dawnego ogrodu włoskiego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 1 września 1948 r. oraz jako część zespołu zabytkowego w Łańcucie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z 18 października 1969 r.), to jest działek zlokalizowanych na terenie obecnej Fabryki Wódek „Polmos-Łańcut” S.A. od strony ul. Kolejowej i ul. Grunwaldzkiej, po których będzie można poprowadzić tę inwestycję.

Jeśli wszystko przebiegnie bez przeszkód, to za około dwa lata będziemy w Łańcucie mieli bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 z Łańcuta do Leżajska z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka.

źr. Starostwo Powiatowe w Łańcucie