Strona główna Ciekawostki Jak napisać pozew o rozwód? Co taki pozew powinien zawierać?

Jak napisać pozew o rozwód? Co taki pozew powinien zawierać?

682
0
jak napisać pozew o rozwód

Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, każde z małżonków może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Pozew rozwodowy jest dokumentem niezbędnym do tego, by sąd mógł wydać orzeczenie a jego złożenie rozpoczyna postępowanie rozwodowe.  Konieczne jest jednak prawidłowe sporządzenie dokumentu. Jak więc napisać pozew o rozwód? Co taki pozew powinien zawierać? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Podstawowe informacje

Pozew rozwodowy jest to pewnego rodzaju pisemny wniosek jednego z małżonków o orzeczenie rozwodu na skutek rozpadu pożycia małżeńskiego. Jest to chęć zakończenia swojego małżeństwa na drodze sądowej. Złożenie dokumentu rozpoczyna postępowanie rozwodowe. Zgodnie z przepisami, pozew musi zostać złożony w formie pisemnej we właściwym sądzie okręgowym. W postępowaniu biorą udział dwie strony: powód- małżonek który wnosi pozew o rozwód oraz pozwany- małżonek z którym powód chce się rozwieść. Każdy pozew powinien zawierać obowiązkowe elementy, które przedstawimy poniżej. Powinniśmy jednak rozpocząć od umieszczenia w prawym, górnym rogu daty oraz miejscowości sporządzania pozwu a także oznaczenia rodzaju pisma poniżej, a więc jego nazwę- pozew rozwodowy. Co jednak dalej?

adwokat Rzeszów

Określenie właściwego sądu

Pozew o rozwód musi zawierać prawidłowe określenie sądu, do którego dokument zostanie złożony. Zgodnie z przepisami, sądem właściwym jest w tym przypadku sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z  nich nadal tam przebywa. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeśli zaś nie możemy określić tego miejsca, pozew wnosimy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Wskazanie stron

W pozwie konieczne jest wskazanie stron postępowania, a więc obu małżonków. Wspomnieliśmy już wcześniej, że powód to małżonek który wnosi pozew o rozwód, zaś pozwany to małżonek, z którym powód chce się rozwieść. Należy podać imiona i nazwiska obu stron, aktualne adresy zamieszkania (jeśli są możliwe do ustalenia) oraz numery PESEL.

Żądanie pozwu ze wskazaniem jego rodzaju

W pozwie powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu. Należy wskazać także, czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron, obu małżonków, czy też bez orzekania o winie.

Uzasadnienie

Jest to bardzo istotny, gdyż w dużej mierze decydujący element pozwu rozwodowego. Należy w sposób zwięzły ale szczegółowy przedstawić okoliczności, które spowodowały rozpad pożycia małżeńskiego, odpowiadając na pytania jak i dlaczego. Konieczne jest tu wykazanie dowodów z dokumentów oraz zeznań świadków. W tym miejscu trzeba również opisać sytuację majątkową małżonków, jeśli zaś jednocześnie żądamy alimentów na dzieci małoletnie, powinniśmy wskazać także ich potrzeby oraz szacunkowe koszty utrzymania.

Pozostałe elementy

W pozwie należy podać także informację, czy strony podjęły próbę mediacji a jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, w pozwie muszą znaleźć się propozycje dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi obojga rodziców oraz wysokość żądanych alimentów na dzieci. Trzeba przedstawić też spis załączników, wymaganych do dołączenia . Wśród nich wyróżniamy: akt małżeństwa, akty urodzenia poszczególnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach małżonków, odpisy pozwu a także dołączenie dowodu opłaty za złożenie pozwu.

Pozew obligatoryjnie musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem lub podpisem przedstawiciela, złożony osobiście w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi załącznikami we właściwym sądzie lub wysłany listem poleconym na adres właściwego sądu

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Wnioskowanie o rozwód to niesamowicie stresujący okres i warto, by w tym czasie pomógł nam profesjonalny pełnomocnik, który zajmie się kompleksowo naszą sprawą- począwszy od konsultacji, poprzez dobór najkorzystniejszego wariantu rozwodu, po przygotowanie pozwu rozwodowego. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że wszystko przebiegnie sprawnie a my nie będziemy musieli dodatkowo stresować się wszystkimi formalnościami, z którymi mamy do czynienia po raz pierwszy.