Strona główna Miasto Łańcut Strażacy usuwają niebezpiecznie zwisające sople w centrum miasta

Strażacy usuwają niebezpiecznie zwisające sople w centrum miasta

187
0

W okresie zimowym zalegający na dachu śnieg oraz zwisające sople mogą być przyczyną zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Dziś w centrum Łańcuta na jednej z kamienic przy ul. Piłsudskiego strażacy pomagali w usunięciu niebezpiecznych dla przechodniów sopli lodu.

Długotrwałe opady śniegu powodują wzrost grubości jego warstwy, a co za tym idzie wzrost jego ciężaru. Każdy metr sześcienny puchu śnieżnego waży około 200 kg, śniegu mokrego około 800 kg, a lodu aż 900 kg. Tak duże obciążenie konstrukcji dachów budynków, w szczególności tych płaskich, posiadających duże rozmiary, może stwarzać zagrożenie dla ich stabilności. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Obowiązek usuwania z dachu śniegu oraz zwisających niebezpiecznie sopli lodowych spoczywa na właścicielu, zarządcy lub administratorze budynku, który na mocy ustawy Prawo Budowlane został do tego zobowiązany.  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Strażacy pomagają w usuwaniu sopli najczęściej z budynków użyteczności publicznej. Bardzo rzadko zdarza się, że usuwają sople z budynków prywatnych.

Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzają, czy przestrzegane jest prawo.

źr. PSP