Strona główna Ciekawostki Wyjmowanie karty z tachografu, kiedy kierowca może wyjąć kartę i co za...

Wyjmowanie karty z tachografu, kiedy kierowca może wyjąć kartę i co za to grozi?

737
0
wyjmowanie karty z tachografu

Tachograf jest obowiązkowym narzędziem w pracy kierowcy zawodowego. Zapewne każdy kierowca doskonale zna zasady użytkowania karty oraz urządzenia, jednak pewna kwestia wciąż budzi wiele wątpliwości- a mianowicie możliwość wyjmowania karty z tachografu. Czy i kiedy można to zrobić? Przedstawiamy dopuszczalne przypadki.

Podstawowe zasady użytkowania karty do tachografu

Karta kierowcy to obowiązkowy dokument używany w transporcie drogowym, służący do zapisu poprzez tachograf cyfrowy wszelkich aktywności wykonywanych przez danego kierowcę. Pozwala to na kontrolowanie czasu pracy i odpoczynku w trakcie doby. Jest ona wydawana na wniosek konkretnemu kierowcy, wykonującemu przewozy towarów samochodem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub pojazdem technicznie przystosowanym do przewozu więcej niż 9 osób z kierowcą. Kierowca nieposiadający karty, nie może wykonywać przewozów pojazdami, które wyposażone są w tachograf cyfrowy.

kiedy można wyjąc tachograf

Zobacz inne artykuły dotyczące kierowców ciężarówek

Baza Wiedzy https://rozliczkierowce.pl/ekspert-radzi

Dopuszczalne przypadki wyjęcia karty z tachografu

Możliwość wyjmowania karty kierowcy z tachografu cyfrowego budzi tyle wątpliwości, gdyż przepisy niejednoznacznie określają tą kwestię. Mowa tu o Rozporządzeniu PE i RUE nr 165/2014, gdzie w artykule 34 czytamy: „Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów”. Przy czym tych powodów dyrektywa już nie wymienia. Co więc można zaliczyć do tych „innych powodów”?

Zakończenie dziennego okresu pracy

Pierwszą z możliwości, kiedy można wyjąć kartę z tachografu, jest zakończenie dziennego okresu pracy. Nie jest to element obowiązkowy i zależy od decyzji kierowcy. Z jednej strony bowiem nośnik pozostając w rejestratorze automatycznie zapisuje odpoczynek pracownika, z drugiej zaś istnieje ryzyko, iż z danej karty skorzysta nieświadomie inny kierowca, łamiąc tym samym przepisy i przysparzając nam dodatkowych kłopotów. W tym przypadku właściwsze wydaje się więc każdorazowe wyjmowanie karty z tachografu.

Manualne wprowadzanie danych

Istnieją uzasadnione sytuacje, które wymagają manualnego wprowadzenia danych po wyjęciu karty z rejestratora jak chociażby taka, w której kierowca w trakcie opuszczenia pojazdu, będzie wykonywał minimum dwie czynności i niema możliwości zmiany na kacie rodzaju aktywności za pomocą tachografu. Należy wówczas manualnie odnotować okres innej pracy bądź odpoczynku. Należy pamiętać przy tym, że nie mogą powstać tzw. puste okresy, czyli niezagospodarowane oraz nieopisane momenty i zdarzenia w ciągu dnia pracy kierowcy. Jeśli zabraknie wpisu manualnego, należy wówczas posiadać tzw. urlopówkę, będącą wydanym przez przewoźnika zaświadczeniem o działalności kierowcy w czasie nieuwzględnionym przez rejestrator.

Kontrola drogowa

Inną dopuszczalną sytuacją wyjęcia karty kierowcy z tachografu jest okazanie jej podczas kontroli uprawnionym organom. Następuje to jednak wyłącznie na polecenie służb kontrolnych, gdyż obecnie możliwy jest odczyt danych przy pomocy specjalnego urządzenia i bez konieczności wyjmowania dokumentu ze slotu tachografu cyfrowego. Jeśli jednak karta zostanie wyjęta, należy pamiętać o dokonaniu manualnego wpisu, określającego zakończoną kontrolę.

Zgubienie lub kradzież karty

Jeśli dojdzie do ewentualnego zgubienia bądź kradzieży karty kierowcy, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwym służbom a następnie wnioskować o wydanie karty zastępczej. Niezgłoszenie takiej sytuacji powoduje nieprzyjemne konsekwencje podczas wystąpienia kontroli drogowej i wysokie kary za nieuzasadniony brak karty kierowcy.

Kara za brak karty kierowcy

Za brak osobistej i aktualnej karty kierowcy odpowiada zarówno sam kierowca, jak i przedsiębiorca. Wykazanie tego faktu podczas kontroli skutkuje nałożeniem mandatu- w wysokości 500 PLN na kierowcę oraz nawet 2000 PLN na właściciela.

Przybliżyliśmy temat sytuacji, w których możliwe jest wyjmowanie karty kierowcy z tachografu. Jeśli jednak nadal czujemy się niepewnie w tej kwestii, warto podjąć współpracę z firmą wyspecjalizowaną w rozliczaniu czasu pracy kierowców, gdyż zagadnienie to należy do zakresu świadczonych przez nią usług.

Poprzedni artykułKraczkowa: Potrącono jelenia. Policja przyucza jak się zachować
Następny artykułPojechał z kotem na zakupy, był pod wpływem alkoholu