Strona główna Miasto Łańcut Ogłoszono przetarg na budowę wiaduktu/tunelu w Łańcucie

Ogłoszono przetarg na budowę wiaduktu/tunelu w Łańcucie

384
0

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na budowę wiaduktu/tunelu w Łańcucie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877.

Ten odcinek drogi wymaga rozbudowy ze względu na wzrastający ruch pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 oraz znaczący czas w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów w ciągu linii kolejowej nr 91 (7-8 h dziennie). Inwestycja przyczyni się do bezkolizyjnego przejazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 poprzez wykonanie wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 91.

Rozbudowa ww. drogi ma na celu:


 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek ist. budynków,
 • nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,
 • skanalizowanie potoku Mikośka,
 • przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych
  kolidujących z inwestycją,
 • budowę grawitacyjnej oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej,
 • budowę nowego obiektu inżynierskiego – wiaduktu w ciągu linii kolejowej nr 91,
 • budowę nowego obiektu inżynierskiego – wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej,
 • budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku objętym zakresem
  inwestycji,
 • odcinkową zmianę przebiegu ul. Kolejowej,
 • budowę i przebudowę istniejących zjazdów na działki przyległe do odcinka drogi
  objętego opracowaniem,

Opis przetargu:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”

Zakończenie robót budowlanych dla Etapu 1 (części kolejowej): 15.12.2022 r. Zakończenie robót budowlanych dla Etapu 2 (części drogowej): 31.03.2023 r. Rozliczenie finansowe: 30.06.2023 r.