Strona główna Wiadomości Stypendia szkolne w Łańcucie na rok szkolny 2020/2021

Stypendia szkolne w Łańcucie na rok szkolny 2020/2021

173
0

MOPS w Łańcucie informuje, że w terminie do 15 września 2020r. w godzinach pracy Ośrodka można składać wnioski o przyznanie stypendium.

Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń. Świadczenie to stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej jest uzależnione od dochodu i przysługuje jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 528,00 zł netto na osobę (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Więcej informacji: www.mops.lancut.biuletyn.net (karty usług) lub tel. 17 225 3231