Strona główna Miasto Łańcut Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Łańcucie

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Łańcucie

252
0

Od 30 października br. (sobota) od godz. 7.00 do 1 listopada do godz. 21.00 na czas obchodów tegorocznego Święta Wszystkich Świętych, nastąpi zmiana w organizacji ruchu drogowego w obrębie łańcuckiego cmentarza komunalnego, tj. na ulicach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie cmentarza. Ma to na celu odpowiednio zabezpieczyć wszystkie osoby udające się w tym czasie na cmentarz komunalny w Łańcucie oraz zapewnić bezpieczny oraz płynny ruch drogowy dla wszystkich jego uczestników na ulicach znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ma także za zadanie ułatwić funkcjonariuszom Policji podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, płynności oraz porządku w ruchu drogowym.

Podczas obchodów uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu zgodnie z niżej przedstawionymi rozwiązaniami tymczasowej organizacji ruchu.

Na ulicy Rodziny Ulmów (w ramach zmiany tymczasowej organizacji ruchu, na całej długości tej ulicy wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – dla kierunku jazdy od strony ulicy Mościckiego). Ponadto na całej długości ulicy Ulmów wprowadzony zostanie po stronie prawej tej ulicy zakaz zatrzymywania się i postoju. Wjazd w ulicę Ulmów od strony ulicy Traugutta uniemożliwią ustawione w poprzek jezdni zapory drogowe oraz znaki zakazu wjazdu w tę ulicę.

Na ulicy Traugutta w ramach tymczasowej organizacji ruchu po obydwu stronach tej ulicy wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. W obrębie skrzyżowania ulicy Traugutta z ulicą Ulmów ustawione zostaną także zakazy skrętu w ulicę Ulmów, poprzez odpowiednio ustawione znaki: zakazu skręcania w lewo (dla kierunku jazdy od strony Wysokiej) oraz zakazu skręcania w prawo (dla kierunku jazdy od strony drogi krajowej). 

Na ulicy Mościckiego nie będą wprowadzane żadne zmiany i nie będzie też wprowadzony ruch jednokierunkowy (jak miało to miejsce w latach poprzednich), lecz przez cały czas będzie tam obowiązywała organizacja ruchu zgodna z istniejącą na co dzień stałą organizacją ruchu.