Strona główna Wiadomości Zespół Szkół nr 2 w Łańcucie na Podkarpackim Kongresie Zawodowym

Zespół Szkół nr 2 w Łańcucie na Podkarpackim Kongresie Zawodowym

197
0

29 marca w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Podkarpacki Kongres Zawodowy. Organizatorem tego wydarzenia był Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Wojewoda Podkarpacki. Współorganizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Był to kolejny kongres, podobne odbyły się lub odbędą w każdym z 16 województw. Główne cele kongresu:

·         upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego;

·         prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie;

·         dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;

·         przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.

Kongresowi towarzyszyła część wystawiennicza polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa podkarpackiego. Stoiska w formule duetu „szkoła + firma” były przykładami dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą. Zespół Szkół nr 2 został zaproszony do udziału w tej części wystawowej, gdyż dostrzeżona i doceniona została przez organizatorów, rozpoczynająca się współpraca pomiędzy ZS2 w Łańcucie oraz firmą EME AERO. Ta współpraca będzie zmierzać do uruchomienia w ZS2 klasy patronackiej w zawodzie technik mechanik lotniczy od roku szkolnego 2019/20. Szkoła była jedną spośród 25 szkół w województwie podkarpackim, która została zaproszona do udziału w Kongresie.

Stoisko szkolne zostało przygotowane wspólnie z naszym partnerem – firmą EME AERO. Opiekunem stoiska ze strony szkoły był Pan Sławomir Konopko, natomiast ze strony firmy EME AERO pani Agnieszka Grabowska oraz Pan Krzysztof Wąsik. W czasie Kongresu byli obecni z nami Pani Aleksandra Szafraniec – Dyrektor Personalny EME AERO oraz Pan Starosta Adam Krzysztoń i Pani Wicestarosta Barbara Pilawa – Kraus wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji Panem Robertem Szajnarem.

Stoisko odwiedziła m.in. Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, wraz z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Tomasz Czop oraz wielu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia.

ZS nr 2 w Łańcucie