Strona główna Wiadomości Młodzi, Aktywni, Wykształceni

Młodzi, Aktywni, Wykształceni

183
0

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Projektów realizowanych przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych

Projekt „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt „Młodzi, Aktywni, Bez Barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnieniaosób młodych do 29 roku życia, z woj. Podkarpackiego

Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach.