Strona główna Miasto Łańcut Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego w Łańcucie

Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego w Łańcucie

219
0

Wczoraj, burmistrz Rafał Kumek, przy kontrasygnacie skarbnik Alicji Helbin podpisali umowę na modernizację oświetlenia.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO”. Tak nazywa zadanie inwestycyjne, które będzie realizować Sp. z o.o. Linter Energia Rzeszów.

Modernizacja polegać będzie na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem. W ramach realizacji pierwszego etapu zadania, wymienionych zostanie ponad 2050 punktów świetlnych oraz wdrożone zostanie dedykowane oprogramowanie geolokalizujące wraz z aplikacją mobilną, które umożliwi przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pozwoli na bieżące monitorowanie stanu infrastruktury oświetleniowej i zgłaszanie usterek systemu oświetleniowego przez mieszkańców miasta Łańcut.
Będą świeciły się wszystkie lampy. Na wybranych ulicach będzie regulacja natężenia oświetlenia w porze nocnej.
Drugim etapem realizowanego zadania będzie utrzymanie sprawności infrastruktury oświetleniowej, w ramach którego zostanie dodatkowo uruchomiona dedykowana infolinia służąca mieszkańcom do zgłaszania ewentualnych usterek i awarii oświetlenia.