Strona główna Wiadomości Wyjazd szkoleniowy dla rodzin zastępczych z powiatu łańcuckiego

Wyjazd szkoleniowy dla rodzin zastępczych z powiatu łańcuckiego

169
0

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2018 roku rodziny zastępcze z terenu Powiatu Łańcuckiego wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej (łącznie 37 osób) wzięły udział w szkoleniu wyjazdowym, zrealizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, które odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Połoniny” w miejscowości Bukowiec.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach projektu Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” złożonego w ramach konkursu RPPK.08.04.00-IP.01-18-014/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W Treningu kompetencji rodzicielsko-wychowawczych w wymiarze 40h uczestniczyły osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, w czasie trwania którego dzieci objęte pieczą zastępczą oraz dzieci biologiczne osób sprawujących pieczę zastępczą brały udział w zajęciach animacyjno-opiekuńczych.

W czasie pobytu w Bukowcu uczestnicy projektu korzystali również z atrakcji ośrodka m.in strefy SPA (jacuzzi, sauna), sali fitness, bilardu, ponadto zwiedzili Muzeum Historyczne na Zamku w Sanoku.

Udział w szkoleniu podniósł kompetencje rodzicielsko-wychowawcze rodziców, był źródłem zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz wpłynął na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych, którzy codziennie od kilku bądź kilkunastu lat zajmują się opieką i wychowaniem przyjętych dzieci. Ponadto wyjazd przyczynił się do większej integracji rodzin dzięki wspólnemu spędzaniu czasu podczas wieczorów gier i zabaw, kolacji przy ognisku i seansach filmowych.

Był to miło spędzony czas ferii zimowych dla naszych podopiecznych, którzy jako uczestnicy projektu biorą udział w kolejnych zadaniach projektowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie takich jak poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, dogoterapia i arteterapia.

PCPR w Łańcucie