Strona główna Gmina Żołynia Pożar traw wymknął się spod kontroli

Pożar traw wymknął się spod kontroli [foto]

358
0
Pożar fot. OSP Żołynia

Mimo przypomnień ze strony strażaków i policji, że wypalanie traw, łąk i nieużytków jest zakazane pod rygorem grzywny, nadal wiele osób bagatelizuje apele. Tak było w przypadku ostatniego pożaru łąki w Żołyni.

Jak poinformowali druhowie z OSP Żołynia, w czwartek zostali zadysponowani do pożaru suchej trawy. Pożar wymknął się spod kontroli.

Spaleniu uległo około 20 arów łąki oraz kompostownik na sąsiedniej działce. Powodem było niekontrolowane ognisko. Dzięki szybkiej reakcji sytuacja została opanowana. W okresie wczesnej wiosny pożary traw są bardzo częstym powodem wyjazdów straży do działań. Trawa jest wysuszona po zimie przez co ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Wystarczy niedopałek papierosa, niekontrolowane ognisko, jedna iskra, a szkody mogą okazać się bardzo duże. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Pamiętajmy, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie, gdy zobaczymy pożar dzwonić na numer alarmowy!

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.Wypalanie traw jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.