Strona główna Gmina Rakszawa Nowy stadion w Rakszawie już otwarty

Nowy stadion w Rakszawie już otwarty

434
0

W dniu 8 października 2023r. w niedzielę miało miejsce oficjalnie uroczyste otwarcie stadionu sportowego w Rakszawie po kompleksowej przebudowie.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Rakszawa Jacek Szubart wraz z Posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem, Przewodniczącym Rady Gminy Rakszawa Marcinem Bardjanem i Prezesem Klubu Sportowego „Włókniarz” Karolem Bolesławskim.

Obiekt sportowy poświęcił ksiądz proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie Mariusz Ryba.

Podczas inauguracji rozegnano pierwszy mecz na nowej murawie z udziałem Włókniarz Rakszawa -Jedność Niechobrz.

Były atrakcje dla dzieci i zabawa taneczna.

Prowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz Jakuba Giży.

Prace budowlane stadionu rozpoczęły się w lipcu 2022r. a zostały zakończone we wrześniu 2023 roku. Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Leja z siedzibą w Rakszawie wyłoniona w przetargu wykonała cały zakres robót o wartości 12 milionów złotych w niespełna 14 miesięcy.

Gmina Rakszawa pozyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości 7.473.892,00 zł brutto z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 2,5 mln złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2021”.

Zakres prac obejmował: budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, budynek magazynowy, dwa budynki kas biletowych, boisko piłkarskie pełnowymiarowe, boisko piłkarskie treningowe, parkingi dla samochodów osobowych i autobusów, wolnostojące trybuny dla widzów z zadaszeniem, ogrodzenie w tym piłkochwyty, oświetlenie boisk i terenu, trzy podziemne zbiorniki retencyjno-rozsączające na deszczówkę, instalacje drenażową i kanalizacji deszczowej, instalację energii elektrycznej, fotowoltaiczną, oświetlenia stadionu, nagłaśniającą i monitorującą, ogrodzenie obiektu i mury oporowe, obiekty małej architektury, studnię wierconą, utwardzenie terenu, w tym drogę pożarową i zjazdy.

UG Rakszawa