Strona główna Miasto Łańcut Nowe zadania inwestycyjne w Łańcucie. Które ulice będą przebudowane?

Nowe zadania inwestycyjne w Łańcucie. Które ulice będą przebudowane?

207
0

Miasto zwiększyło dochody budżetowe o kwotę 526 632, 78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 521 271, 78 , a dochody majątkowe z 5355 zł. Pozwoliło to na zwiększenie wydatków i zaplanowanie nowych inwestycji.

Dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych z US, dotacji celowej otrzymanej z GUS na powszechny spis rolny oraz dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy „Miasto Łańcut.”Nowe zadania inwestycyjne:

 • Budowa parkingu przy ulicy Słowackiego (50 tys.)
 • Przebudowa pomieszczeń, szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Strażaka OSP Przedmieście (7 tys.)
 • usuwanie wyrobów zawierających azbest (30 tys., z czego 24 645 zł to wkład zadanie własne gminy, a 5355 zł z dotacji z Ministerstwa Środowiska).
 • budowa zjazdu na terenie MOSiR (15 tys.)
 • przebudowa wewnętrznych instalacji w budynku przy ul. Batorego 17 (25 tys.)

Przebudowa ulic:

 • 10 Pułku Strzelców Konnych (120 tys.)
 • Głuchowskiej (260 tys.)
 • Boya-Żeleńskiego (45 tys.)
 • Dąbrowskiego (5 tys.)
 • Zamkowej (5 tys.)
 • Kazimierza Wielkiego (5 tys.)

Przeniesione zostały również wydatki bieżące:

Zmniejsza się dotacje celowe w kwocie 166 500 na zadaniach:

 • Festiwal Muzyczny w Łańcucie 33 500 zł
 • Dni Miasta Łańcuta 80 000 zł
 • prowadzenie telewizji internetowej 53 000 zł

Kwotę uzyskaną z przeniesień dotacji przeznacza się na promocję miasta poprzez działalność klubów sportowych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników przychodzących do Urzędu Miasta do obsługi telewizji internetowej.