Strona główna Miasto Łańcut Zakończono kolejny etap budowy boisk przy ZST w Łańcucie

Zakończono kolejny etap budowy boisk przy ZST w Łańcucie

219
0

W dniu 30 lipca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyło się komisyjne odebranie robót wykonanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa terenów sportowo – rekreacyjnych oraz budowa elementów małej architektury ”.

Prace dotyczące w/w projektu zostały wykonane w okresie od kwietnia do lipca przez Firmę „TARAKOL” z siedzibą w Radziejowie. Komisja odbiorcza po zapoznaniu się ze stopniem wykonanych zadań potwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną.

Zakres prac wykonanych przez Firmę „TARAKOL”  na podstawie zatwierdzonego projektu obejmował:

– przebudowę boiska do piłki nożnej /48m x 20 m/ – wykonano odwodnienie, nawierzchnię boiska pokryto sztuczną trawą, zainstalowano piłkochwyty i ogrodzenie dookoła murawy boiska, wyposażono boisko w sprzęt sportowy,

– przebudowę boiska wielofunkcyjnego /30m x 15 m/ – wykonano odwodnienie, na starą nawierzchnię asfaltową położono uniwersalną nawierzchnię z poliuretanu, wyposażono boisko w sprzęt sportowy, dostosowano boisko do gry w piłkę koszykową, siatkową i tenisa, zainstalowano ogrodzenie,

– budowę zewnętrznej siłowni plenerowej – utwardzono teren kostką brukową, zainstalowano 13 specjalistycznych urządzeń do ćwiczeń siłowych,

– przebudowę i remont skoczni do skoku w dal – wykonano rozbieg z nawierzchni poliuretanowej oraz wyremontowano zeskocznię.

Dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym tereny rekreacyjne położone w parku szkolnym ZST w Łańcucie wraz z już istniejącym zapleczem sportowym stały się nowoczesnym dobrze wyposażonym w urządzenia i sprzęt sportowy kompleksem sportowym, obejmującym pełnowymiarową halę sportową /oddaną do użytku w 2018 r./, siłownię stacjonarną dostosowaną do ćwiczeń siłowych i sportów  walki, siłownię plenerową oraz boiska zewnętrzne do gry w piłkę nożna, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego. Funkcjonalność boisk sportowych zwiększa zainstalowane oświetlenie zewnętrzne. Dla podniesienia bezpieczeństwa  osób i wyposażenia sportowego na całości obiektu sportowego zainstalowano monitoring wizyjny.

Oddana do użytku infrastruktura sportowa w godzinach dopołudniowych zostanie wykorzystana do realizacji zajęć lekcyjnych WF szkół ponadpodstawowych Powiatu Łańcuckiego, a po zakończeniu zajęć obowiązkowych swoje miejsce do treningu znajdą sekcje sportów drużynowych, sekcja sportów siłowych, sekcja taneczna „Gracja” oraz inne zrzeszające usportowioną młodzież szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Łańcuta i okolic.

Koszt realizacji projektu to kwota 796 956,51 zł z czego 50% zostanie sfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.