Strona główna Miasto Łańcut XVI Sesja Rady Miasta Łańcuta. Zmiany w budżecie na rok 2020

XVI Sesja Rady Miasta Łańcuta. Zmiany w budżecie na rok 2020

251
0

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbyła się XVI Sesja Rady Miasta Łańcuta. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020.

Skarbnik Miasta Joanna Flejszar przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie. Zakłada on zwiększenie dochodów bieżących budżetu o 98 821, 60 zł.

Zwiększone środki dochodów bieżących pochodzą z dotacji celowych:

  • 4500 zł ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na renowacje Cmentarza Żydowskiego przy ul. Traugutta w Łańcucie (całkowity koszt zadania to 12, 500 zł)
  • 69 999, 60 zł z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • 24, 322 zł na realizację zadań związanych z organizacją nauki w przedszkolachZmniejszone środki dochodów bieżących:

  • 6469 zł zmniejszone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 237 889 zł z subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów
  • 44 736 zł zmniejszona dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wychowanie przedszkolne

Ze względu na zmiany w dochodach przygotowano zmiany w wydatkach bieżących. Najważniejsze z nich to:

  • Wprowadzenie zadania majątkowego na zakup nieruchomości przy ulicy Słowackiego (działka nr 2994/2) z przeznaczeniem na inwestycje miasta w kwocie 100 000 zł.
  • Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł na zadanie budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach „Sportowej Polski” w związku z oszczędnościami po przetargu. Środki te zwiększono na zadaniu majątkowym „tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROW”.
  • Zmniejszono dotacje na Festiwal Muzyczny w kwocie 6500 zł. Środki te będą przeznaczone na prowadzenie Telewizji Internetowej.
  • Wprowadzono również wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Wiejskiej w kwocie 196 250 zł.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 się wstrzymał.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=319&v=0DcNjN4Wk-Q&feature=emb_logo