Strona główna Miasto Łańcut We wtorek kolejna sesja Rady Miasta Łańcuta

We wtorek kolejna sesja Rady Miasta Łańcuta

312
0

19 października 2021r. (wtorek) o godz. 1500 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15. odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Łańcuta.

PORZĄDEK  SESJI:

Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Przyjęcie Protokołu Nr XLII z XLII Sesji Rady Miasta Łańcuta.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 (Druk Rady Miasta Nr 64/2021).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 65/2021).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 60/2021).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 61/2021).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030” (Druk Rady Miasta Nr 62/2021).
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Wojewody Podkarpackiego wraz z odpowiedzią na skargę (Druk Rady Miasta Nr 63/2021).
Wolne wnioski i oświadczenia.