Strona główna Wiadomości Trzech sprawców przemocy domowej trafiło do aresztu

Trzech sprawców przemocy domowej trafiło do aresztu

153
0

Izolowanie sprawców od ofiar to jeden z głównych celów postępowań dotyczących przestępstwa znęcania się nad rodziną. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, trzech sprawców przemocy domowej trafiło do tymczasowego aresztu, a czterech innych zostało objętych nakazem opuszczenia miejsca zamieszkania i policyjnym dozorem.

Zjawisko przemocy domowej jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny. Sprawca, wykorzystując przewagę siły, działa przeciwko innym domownikom, naruszając ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Bardzo często świadkami, a także ofiarami przemocy są dzieci.

Aby zapobiec kolejnym aktom przemocy domowej koniczne jest izolowanie ich sprawców.

Łańcuccy policjanci wielokrotnie kierują wnioski do sądu, które poparte przez prokuraturę pozwalają na zastosowanie wobec sprawców przemocy: nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, dozoru policyjnego czy też tymczasowego aresztowania. Dzięki środkom zapobiegawczym, często – już na etapie postępowanie przygotowawczego – udaje się zatrzymać spiralę przemocy, a sprawcy nie czują się bezkarni. 

Policja apeluje o zgłaszanie każdego przypadku przemocy domowej. Pamiętajmy, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam, dlatego nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy, nim będzie za późno.

Pamiętajmy, że pomoc można uzyskać również w instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na terenie powiatu łańcuckiego są to m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.