Strona główna Miasto Łańcut Remonty przy ul. Słowackiego i Cetnarskiego

Remonty przy ul. Słowackiego i Cetnarskiego

211
0

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z dniem 14 lutego 2020 roku ogłosił przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy na roboty p.t. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej W881 w ul. Słowackiego oraz w ul. Cetnarskiego w Łańcucie, trasa przebiegu przebudowy na działkach nr 2975; 3043/8”.

 
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest 20 kwietnia b.r. natomiast termin ich zakończenia wyznaczono na dzień 10 lipca 2020 r. Na ten czas zostanie uruchomiona tymczasowa organizacja ruchu. Prace polegać będą na wymianie starych żeliwnych i ocynkowanych rur wodociągowych wraz z towarzyszącą im armaturą tj. zasuwami oraz hydrantami podziemnymi na nowe. Przebudowie poddana zostanie również stara betonowa kanalizacja, na nową z materiału PVC.
ź: UM Łańcut