Strona główna Wiadomości OSP w powiecie będzie dofinansowane

OSP w powiecie będzie dofinansowane

215
0

W dniu 21.09.2020 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie podpisano umowy mające na celu wsparcie ratowników.

Umowy podpisano w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane w szczególności przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej dotyczące m.in. pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych. Umowy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zostały podpisane w obecności Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie st. bryg. Bogusława Golenia oraz Prezesa ZOSP RP w Łańcucie dh Adama Rejzera.