Strona główna Wiadomości Kazimierz Gołojuch laureatem Nagrody Starosty Łańcuckiego

Kazimierz Gołojuch laureatem Nagrody Starosty Łańcuckiego

242
0

29 września 2021 r. miała miejsce uroczysta gala w czasie której Kazimierz Gołojuch uhonorowany został nagrodą Starosty łańcuckiego przyznawanej dla osoby szczególnie angażującej się na rzecz lokalnej społeczności.

Kazimierz Gołojuch jest byłym samorządowcem. Był radnym powiatu łańcuckiego w latach 1998-2002 oraz wójtem Gminy Czarna w latach 1998-2005. Jako wójt zrealizował szereg zadań, które poprawiły jakość życia mieszkańców w tym: budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, rozbudowę jednostek oświatowych i edukacyjnych w gminie. Jest współtwórcą Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, która ostatnio przeszła rewitalizację i w najbliższy weekend zaprasza na dni otwarte.

Od 2005 r. jest Posłem na Sejm RP.

Uroczysta gala zgromadziła mieszkańców powiatu łańcuckiego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa i biznesu. Uroczystość uświetnił koncert śpiewającej rodziny Kaczmarków.

W 2002 r. z inicjatywy Starosty Łańcuckiego, zainaugurowała swoją działalność Kapituła, która corocznie przyznaje Nagrodę – Statuetkę św. Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego. Michał Archanioł jest patronem naszego miasta i powiatu. Michał jest archaniołem, którego przyzywamy w walce przeciw siłom zła.

Pierwsza honorowa statuetka wręczona została Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra w Rzymie, 24 października 2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców i mieszkańców Ziemi Łańcuckiej.

Statuetka Świętego Michała Archanioła jest nagrodą przyznawaną co roku dla osoby szczególnie angażującej się na rzecz lokalnej społeczności.

Kapituła w swojej 20 letniej działalności przyznała statuetkę

Felicjanowi Dzierżanowskiemu, Władysławie Prucnal, Franciszkowi Frączkowi „Słońcesławowi”, Barbarze Salickiej, Janowi Buremu, Bogdanowi Dudkowi, Mieczysławowi Nyczowi, Zygmuntowi Kluzowi, ks. Władysławowi Kenarowi, Zofii Turosz, Romanowi Skomrze, Edwardowi Krauzowi, Józefowi Bosakowi, Romanowi Bijakowi, Tadeuszowi Świątoniowskiemu, Józefie Kogut, Mateuszowi Szpytmie, Tadeuszowi Gwizdakowi orazJózefowi Szczęchowi.

W tegorocznej edycji kapituła rozpatrywała 6 wniosków o nadanie nagrody. Nominowani byli: Bogusława Bieniasz – Kierownik Zespołu Tańca Nowoczesnego GRACJA, Anna Golba – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Soninie, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Irena Kraska – działaczka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łańcucie, Łukasz Wais – Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie oraz Małgorzata Wisz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.