Strona główna Miasto Łańcut OFICJALNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W SPRAWIE KORONAWIRUSA

OFICJALNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W SPRAWIE KORONAWIRUSA

283
0

OFICJALNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzenianiem się na Podkarpaciu koronawirusa SARS-CoV-2 informuję o działaniach prewencyjnych prowadzonych na terenie gminy Łańcut. Nasze działania są podyktowane przede wszystkim troską o zdrowie mieszkańców i mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii na terenie gminy Łańcut:

URZĄD GMINY ŁAŃCUT

Kasa Urzędu Gminy została zamknięta do odwołania. Bardzo proszę by wszelkie należności regulowane były za pośrednictwem rachunku bankowego. Bank Pekao S.A. 59 1240 2643 1111 0000 3778 1750. Opłaty za śmieci natomiast należy dokonywać na konta indywidualne zgodnie z otrzymaną decyzją.

Prosimy, by w Urzędzie Gminy załatwiać sprawy niecierpiące zwłoki ze względu na ustawowe terminy. W przypadku innych działań jak złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy, wymianę pieców, rozliczenia paneli fotowoltaicznych, podziały geodezyjne itp. prosimy o rozważenie możliwości złożenia wniosku w późniejszym terminie.

Zachęcamy by podstawową i pierwszą formą kontaktu z Urzędem Gminy był telefon lub internet. Wizyta osobista w Urzędzie jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą.

SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Od 12 marca, zgodnie z decyzją rządu, odwołujemy zajęcia we wszystkich szkołach gminy Łańcut. W dniach 12-13 marca w szkołach będą prowadzone jedynie działania opiekuńcze.

Od 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

OŚRODKI KULTURY

Od 11 marca wszystkie spotkania okolicznościowe oraz zajęcia planowane na terenie obiektów zarządzanych przez Centrum Kultury Gminy Łańcut zostały odwołane. Zakaz obowiązuje do odwołania.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut zostaje zamknięta do odwołania. Bardzo proszę by wszelkie należności tyt. opłat za wodę i ścieki były regulowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. I O/ Łańcut nr 21 1240 2643 1111 0000 3782 8703

Prosimy, by w Zakładzie Gospodarki Komunalnej załatwiać sprawy niecierpiące zwłoki ze względu na ustawowe terminy. W przypadku innych działań jak przyłącza wodociągowo- kanalizacyjne itp. prosimy o rozważenie możliwości złożenia wniosku w późniejszym terminie.

Zachęcamy by podstawową i pierwszą formą kontaktu z Zakładem Gospodarki Komunalnej był telefon lub internet. Wizyta osobista w ZGK jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Prosimy, by w GOPS załatwiać wyłącznie sprawy niecierpiące zwłoki W przypadku innych działań prosimy o rozważenie wizyty w późniejszym terminie.

Zachęcamy by podstawową i pierwszą formą kontaktu z GOPS był telefon lub internet. Wizyta osobista w GOPS jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą.

INFORMACJE OGÓLNE DLA MIESZKAŃCÓW

Wszystkich mieszkańców gminy Łańcut, którzy chcą uzyskać informacje na temat koronowirusa proszę o kontakt z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łańcucie:
tel. 17 225 00 70
tel. 603 377 132 (czynny 24h)

Apeluję o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią.

Z poważaniem

Jakub Czarnota

Wójt Gminy Łańcut