Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej z Wysokiej do Łańcuta

Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej z Wysokiej do Łańcuta. Zadanie kosztowało 5,5 mln zł, z czego 2 mln zł to dotacja jaką otrzymano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na odcinku do granicy z Łańcutem wybudowano chodnik, pojawiły się zatoczki autobusowe i miejsca parkingowe. Dzięki inwestycji poprawi się estetyka centrum sołectwa.

Wzrósł poziom bezpieczeństwa. dotychczasowe kolizyjne skrzyżowanie z drogą powiatową zastąpiło tzw. miasteczko holenderskie, czyli skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią. Jest to pierwsze w powiecie łańcuckim tego typu rozwiązanie komunikacyjne. W odbiorze drogi uczestniczyli m.in. radni i sołtys Wysokiej, przedstawiciele firmy Strabag, pracownicy Urzędu Gminy Łańcut.

 

Chór Raxavia z Rakszawy przygotował utwór “O ziemio polska” w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II 

Chór „Raxavia” jest najmłodszym zespołem muzycznym działającym w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Powstał w październiku 2012 r. Zainteresowania muzyczne skupiają w zespole ludzi różnych profesji. Łączy ich wspólna idea – kultywowanie i chęć popularyzacji śpiewu chóralnego. Repertuar stanowią pieśni wykonywane a cappella. Dyrygentem chóru jest Anna Pliś absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie o specjalności dyrygentura chóralna.

Chór Raxavia z Rakszawy przygotował utwór “O ziemio polska” w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II

Remonty przy ul. Słowackiego i Cetnarskiego

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z dniem 14 lutego 2020 roku ogłosił przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy na roboty p.t. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej W881 w ul. Słowackiego oraz w ul. Cetnarskiego w Łańcucie, trasa przebiegu przebudowy na działkach nr 2975; 3043/8”.

 
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest 20 kwietnia b.r. natomiast termin ich zakończenia wyznaczono na dzień 10 lipca 2020 r. Na ten czas zostanie uruchomiona tymczasowa organizacja ruchu. Prace polegać będą na wymianie starych żeliwnych i ocynkowanych rur wodociągowych wraz z towarzyszącą im armaturą tj. zasuwami oraz hydrantami podziemnymi na nowe. Przebudowie poddana zostanie również stara betonowa kanalizacja, na nową z materiału PVC.
ź: UM Łańcut
 

Lekki wóz strażacki dojechał do Kosiny

Lekki wóz strażacki dojechał do Kosiny. Zakup samochodu wraz z wyposażeniem był możliwy dzięki środkom UE pozyskanym przez gminę Łańcut (250 tys zł dotacja + 80 tys. wkład własny).

Jest to już drugi zakup na rzecz tej jednostki. W ub. roku m. in. dzięki dotacji z budżetu państwa Gmina Łańcut zakupiła średnie auto.

5 MLN ZŁOTYCH NA DROGI W ALBIGOWEJ

Droga Albigowa – Granice, które połączy Albigowę z Markową oraz droga Albigowa “Przez Wieś” k Ośrodka Kultury i Przedszkola to zadania, na które Gmina Łańcut otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na podstawie listy rankingowej, która właśnie ukazała się na stronie Wojewody Podkarpackiego widnieje informacja, że na oba zadania Gmina Łańcut otrzyma wsparcie z budżetu państwa o wartości 70 % kosztów kwalifikowanych. Konkretnie będą to kwoty na

4,3 mln zł – ponad 2,5 km drogi od Ośrodka Zdrowia w Albigowej do Granic. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022, w wyniku czego powstanie droga asfaltowa na całym odcinku, chodnik na odcinku od Ośrodka do nowego cmentarza oraz ścieżka rowerowa od nowego cmentarza do Granic. Całkowita wartość zadania jest szacowana na ponad 6 mln zł.

0,7 mln zł – to wsparcie na przebudowę drogi od pawilonu przy drodze wojewódzkiej do remizy OSP. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. Przebudowa zakłada między innymi poprawę nawierzchni, poszerzenie drogi, wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż drogi.

 

W Łańcucie zmarł kolejny pacjent który został zarażony koronawirusem

W dniu wczorajszym w szpitalu jednoimiennym w Łańcucie zmarł kolejny pacjent który został zarażony koronawirusem SARS-CoV2. Jak  informuje Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdzone są 2 nowe przypadki zarażenia, to dwie kobiety w sile wieku z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 223 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 30 osób wyzdrowiało. Odnotowano 12 zgonów. Kolejne 8 osób, która wyzdrowiało to 5 mężczyzn oraz 3 kobiety. Wszystkie osoby z terenu powiatu mieleckiego przebywające w izolacji domowej. Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 4872 testy.