Strona główna Gmina Łańcut MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PRZEZNACZYŁO DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA BUDOWĘ OBWODNICY ŁAŃCUTA W CIĄGU DK...

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PRZEZNACZYŁO DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA BUDOWĘ OBWODNICY ŁAŃCUTA W CIĄGU DK NR 94

194
0

W dniu 31 stycznia 2018 roku Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks nr 3 do Programu Inwestycji Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94, w którym określony został szacunkowy koszt inwestycji na kwotę 152 524 000 zł. To o ponad 30 mln więcej niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zakładała opracowując w lipcu 2017 r. materiały przetargowe i program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

Dodatkowe pieniądze znalazły się w budżecie państwa dzięki staraniom Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka, Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia i Wójta Gminy Łańcuta Zbigniewa Łozy.

W najbliższym czasie rozpocznie się proces nowego projektowania obwodnicy. Burmistrz Miasta Łańcuta uzyskał zapewnienie pełnego w nim udziału oraz możliwości negocjacji najkorzystniejszych rozwiązań dla miasta.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Przewiduje się także budowę dróg obsługujących przyległy teren celem zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi) wymaganego ograniczenia stosowania zjazdów na drodze klasy GP.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2021 rok.