Strona główna Gmina Markowa Debata społeczna w Markowej

Debata społeczna w Markowej

272
0

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Markowa odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”. Głównym tematem spotkania, które odbyło się w sali konferencyjnej urzędu było bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Markowa. Omówiono również działania podjęte przez Policję w celu realizacja wniosków i rekomendacji z lutowej debaty.

Wójt Gminy Markowa Tadeusz Bar rozpoczął spotkanie od przywitania przybyłych gości, wśród których byli pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt Gminy podkreślił również znaczenie współpracy samorządu z łańcucką jednostką oraz podziękował za dotychczasową współprace.

Po nim głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie, mł. insp. Jan Węgrzyn, który przybliżył zasady działania Krajowowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie omówił strukturę organizacyjną łańcuckiej jednostki zwracając uwagę na szczególną rolę dzielnicowego w kontakcie z lokalną społecznością. Przedstawił również dane statystyczne odnoszące się do stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Na koniec omówił problem obojętności wobec zjawiska przemocy domowej.

Swoje wnioski i uwagi zaczęli zgłaszać również zaproszenie goście. Zastępca Wójt Gminy Markowa Tadeusz Trojnarprzedstawił obecnym szczególnie uciążliwe problemy mieszkańców gminy. Po nim głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej Cecylia Cwynar. Podziękowała ona obecnemu dzielnicowemu sierż. szt. Mateuszowi Szeremecie za doskonałą współpracę oraz zwróciła uwagę na problemy rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą domową.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie, odpowiadał na pytania uczestników debaty, jednocześnie podkreślając fakt wzajemnej współpracy lokalnej społeczności z Policją i instytucjami samorządowymi.