Strona główna Kultura Uwaga! Są fundusze w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uwaga! Są fundusze w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich

190
0
KGW Sonina, fot. źr. facebook

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła nabór zgłoszeń do II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”. 

Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego
  • ogólnopolskiego

Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.). Warunkiem udziału w Konkursie jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.

Zgłoszenie do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie od 20 listopada 2021 r. – 28 lutego 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl