Strona główna Gmina Łańcut Starostwo walczy o środki na infrastrukturę uszkodzoną w powodzi

Starostwo walczy o środki na infrastrukturę uszkodzoną w powodzi

176
0

Olbrzymie straty, które końcem czerwca przyniosło nagłe oberwanie chmury, skutkujące gwałtownym wezbraniem stanów rzek i strumieni w powiecie łańcuckim, wymagają bardzo dużych nakładów finansowych.

Wskutek nawałnicy zniszczone zostały drogi powiatowe oraz mosty:

  • Nr 1546 Husów – Tarnawka w miejscowości Tarnawka
  • Nr 1544 Albigowa – Husów
  • Nr 1547R Albigowa – Handzlówka
  • most w Tarnawce w ciągu drogi powiatowej nr 1546R
  • mosty na rzece Sawa w Handzlówce w ciągu drogi powiatowej nr 1547RSamorząd Powiatu Łańcuckiego nie dysponuje w ramach tegorocznego budżetu rezerwą finansową, która pozwoliłaby na sfinansowanie zniszczeń, wobec tego zabiega o środki z zewnątrz, które pozwolą na naprawę zniszczonej w powodzi infrastruktury drogowej. Na wniosek Starosty Łańcuckiego Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił wsparcia finansowego z budżetu Województwa Podkarpackiego, w wysokości 423 000 zł, na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych, wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 r. W ramach pozyskanych środków zostanie opracowana dokumentacja techniczna odbudowy mostów w ciągu dróg powiatowych nr 1546R w Tarnawce, nr 1547R w Handzlówce oraz wykonana naprawa uszkodzonego mostu w Handzlówce.

Samorząd Powiatu Łańcuckiego przeznaczył środki na wykonanie mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 1547R w miejscowości Handzlówka, który będzie służył użytkownikom drogi od końca sierpnia, do czasu odbudowania zniszczonego mostu.Na wniosek Wicestarosty  Łańcuckiego, Wojewoda Podkarpacki zwróciła się o wsparcie z budżetu państwa w kwocie 3 200 000 zł na naprawę zniszczonej drogi w Tarnawce, która przy nakładzie dużych środków została przebudowana w 2019 r. Obecny stan drogi bardzo utrudnia lub wręcz uniemożliwia dotarcie mieszkańców Łańcuta do tej miejscowości.

Wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zniszczonych dróg i mostów prowadzone są tak szybko, jak pozwalają na to przepisy prawa.