Strona główna Wiadomości Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

244
0

Wartość tego projektu realizowanego przez Powiat Łańcucki – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie wyniosła ogółem 852 tys. 708 zł 63 gr., z czego wartość dofinansowania z RPO wyniosła 651 tys. 389 zł 34 gr.
W ramach projektu Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie zrealizował modernizację budynku i jego otoczenia na swoje potrzeby. Pod koniec września 2017 r. Firma Usługowa „Grześki” s.c. zakończyła przebudowę i remont budynku po byłej jednostce wojskowej zlokalizowanego w Łańcucie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 70/3 za kwotę zadeklarowaną w przetargu to jest 768 tys. 750 zł.

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmował zarówno prace dotyczące budynku ŚDS w tym modernizację dachu, izolację fundamentów i wykonanie nowej płyty odbojowej, remont cokołu, remont elewacji, izolację przeciwwilgotnościową ścian, remont pomieszczeń wewnątrz budynku, remont schodów. W ramach projektu w otoczeniu budynku wykonano modernizację chodników, montaż obiektów małej architektury dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zamontowano ogrodzenie terenu, na którym stoi budynek ŚDS. Dodatkowo w miesiącu listopadzie zostało też zakupione wyposażenie sali rehabilitacyjnej i pracowni muzycznej.

Odbiorcą działań zrealizowanych w projekcie są osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie. Celem prowadzonej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie od strony technicznej oraz poprawa estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu.
Realizacja celu głównego przyczyni się do poprawy fizycznego i psychicznego komfortu osób korzystających ze świadczonych usług, a także zniwelowanie bądź zmniejszenie poziomu marginalizacji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do usług wszystkim grupom społecznym, w tym zwiększenia jakości i dostępności udzielanych świadczeń społecznych.
Józef Fajger Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie
Zdjęcia: Robert Kochman