Strona główna Wiadomości MIESZKANIA SOCJALNE PRZEKAZANE MIESZKAŃCOM

MIESZKANIA SOCJALNE PRZEKAZANE MIESZKAŃCOM

263
0

Od prac rozbiórkowych, na początku kwietnia br. rozpoczęła się inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura Przestrzenna i Społeczna pod nazwą ,,Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne’’. Głównym celem inwestycji było zaadaptowanie pomieszczeń na 4 mieszkania socjalne oraz powstanie warsztatów aktywizacji zawodowej. Jedno z mieszkań socjalnych zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a cały budynek  wyposażony w nowe instalacje wodne, prądowe, kanalizacyjne i gazowe.

Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej była firma AKAR Sp. z o.o. z Rzeszowa, a wartość kontraktu dotyczącego robót budowlanych zamknęła się kwotą 885 000 zł brutto. Dofinansowanie ze środków EFRR stanowi 85% kwoty netto kontraktu i wyniosło  611 585,40 zł.

Prace budowlane zakończyły się w październiku, a w dniu dzisiejszym mieszkania zostały przekazane w użytkowanie mieszkańcom naszego miasta.