Strona główna Miasto Łańcut Łańcut: Osiedle na Armii Krajowej zostało zrewitalizowane

Łańcut: Osiedle na Armii Krajowej zostało zrewitalizowane

242
0

Miasto zakończyło rewitalizację osiedla. M.in. przebudowane zostały drogi i zwiększono liczbę miejsc postojowych.

Inwestycja dotyczyła:
– przebudowę dróg wewnętrznych w postaci wymiany nawierzchni wraz z podbudową , przebudową dwóch zjazdów indywidualnych łączących drogę wewnętrzną z ul. Traugutta,
– wykonanie dodatkowych miejsc postojowych,
– przebudowę chodników,
– uporządkowanie istniejącej zieleni,
– założenie trawników,
– montaż małej architektury (pergole, ławki, stoły z krzesłami, stojaki na rowery, itp)
– ogrodzenie hydroforni,
– wymiana studni
– wymianę latarni.
Inwestycja odbyła się w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych”, w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI, „Spójność przestrzenna i społeczna”, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.