Strona główna Wiadomości Inwestycja o wartości blisko 50 mln zł

Inwestycja o wartości blisko 50 mln zł

219
0

W czwartek 30 listopada br. miało miejsce symboliczne wbicie łopaty inaugurujące rozpoczęcie inwestycji pn.: „Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów” w powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Wykonawca firma Skanska S.A. wykonała już wykopy i wylała ławy fundamentowe.

Zarząd Województwa Podkarpackiego dofinansował ten projekt w kwocie 9 mln 998 tys. 951 zł 72 gr. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W jego imieniu przemawiając Wicemarszałek Stanisław Kruczek podkreślił, że dzięki RPO WP do samorządów powiatowych trafiło 160 mln zł na inwestycje prowadzone w szpitalach. Jednakże, aby było możliwe pozyskanie tych środków, podkarpackie samorządy musiały łącznie znaleźć ok. 120 mln zł w powiatowych budżetach na wkład własny. Powiat Łańcucki pod tym względem zasługuje na szczególne uznanie, bo wartość realizowanej tu inwestycji wynosi aż 50 mln zł! Jest to ewenement w skali Podkarpacia, jeśli chodzi o tak ogromne zaangażowanie władz lokalnych w poprawę standardu leczenia pacjentów – powiedział Stanisław Kruczek.

Poseł Kazimierz Gołojuch przekazał pozdrowienia od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz od jej Szefowej Kancelarii Beaty Kępa oraz poinformował zebranych, że w długiej rozmowie otrzymał obietnicę wsparcia z budżetu państwa tej inwestycji, tak bardzo potrzebnej lokalnej społeczności. Wyraził też uznanie dla Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego za konsekwencję i ogromną determinację w dążeniu do trudnego i kosztownego w realizacji celu, jakim jest budowa tego pawilonu.

Na jej realizację projektu Spółka zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd i Rada Powiatu Łańcuckiego zadecydowały o udzieleniu wsparcia finansowego dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., które ma pozwolić co roku spłacać 1,5 mln zł raty od zaciągniętego kredytu. Spółka będzie ponosić pozostałe koszty związane z obsługą kredytu. W ciągu 27 lat łącznie z budżetu Powiatu Łańcuckiego na inwestycje w powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie zostanie przeznaczona kwota 43 mln 700 tys. zł.

Starosta Adam Krzysztoń podziękował Zarządowi Województwa Podkarpackiego za dotację na budowę szpitala w kwocie blisko 10 mln zł, co pozwoliło na dalsze wsparcie z budżetu Powiatu Łańcuckiego. Zwracając się do obecnego Grzegorza Czajki Zastępcy Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie wyraził wdzięczność za udzielenie wieloletniego kredytu przez BGK, co pozwoliło na realizację tego zadania. Starosta przypomniał też, że z budżetu państwa powiatowy Szpital w Łańcucie otrzymał dotację na modernizację i wyposażenie Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym, który został oddany do użytku lipcu tego roku. Podziękował za wsparcie Posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi oraz Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart, którzy pośredniczyli w rozmowach z Rządem Premier Beaty Szydło.

Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasz Wais podziękował przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za wsparcie oraz wszelką pomoc, dzięki której możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych pod przyszły pawilon diagnostyczno – zabiegowy. W nowym budynku będą się znajdować oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny powiększony do trzech sal operacyjnych, chirurgiczny, urazowo – ortopedyczny, ginekologiczno – położniczy, neonatologiczny, pediatryczny. W pawilonie znajdować się będzie także wspólna Izba Przyjęć oraz pracownie diagnostyczne (USG, RTG, MR, TK, pracownia endoskopowa) usytuowane obok Izby Przyjęć.

W imieniu z firmy Skanska S.A. kierownik budowy Andrzej Malinowski Menadżer Projektów Oddziału Budownictwa Ogólnego Rzeszów zapewnił, że rozpoczęta inwestycja zostanie zrealizowana w terminie zgodnie z zawartą umową. Ksiądz Kapelan Szpitala Tadeusz Kocór Proboszcz Parafii p.w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie modlił się o szczęśliwe prowadzenie prac budowlanych i poświęcił plac budowy.

  W uroczystości wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, Barbara Pilawa-Kraus, Halina Golec i Tadeusz Gwizdak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, radni powiatowi Monika Roman oraz Karol Pelc. W grupie pracowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie byli Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Stanisław Barnat i Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego. W symbolicznym „wbiciu łopaty” wzięli udział pracownicy Centrum Medycznego w Łańcucie, wśród nich Alina Śliż Prokurent Spółki, Urszula Trojnar Dyrektor ds. Ekonomicznych, Andrzej Kiełczyński Dyrektor ds. Lecznictwa oraz ordynatorzy, lekarze i pielęgniarki. Był również obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Kazimierz Górecki.

Wybudowanie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego zakończy etap dostosowywania do obowiązujących standardów obiektów powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie.

Tekst Robert Kochman
Zdjęcia Barbara Babiarz