Strona główna Wiadomości Aptekarz Powiatowy wybrany.

Aptekarz Powiatowy wybrany.

230
0

W dniu 11  grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie  odbyło się spotkanie dla właścicieli i kierowników aptek z terenu Powiatu Łańcuckiego zorganizowane wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską. W spotkaniu wziął udział starosta łańcucki Adam Krzysztoń, który poinformował o  zadaniach Powiatu związanych z funkcjonowaniem i organizacją aptek. Jest to ustalenie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Łańcuta oraz Wójtami Gmin powiatu łańcuckiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, zapewniając dostępność świadczeń dla mieszkańców również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rada Powiatu Łańcuckiego corocznie podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Spotkanie dzisiejsze, które prowadziła dr Lucyna Samborska – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej,  miało na celu wyłonienie Aptekarza Powiatowego zgodnie z uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Omówione zostały również zadania Aptekarza Powiatowego m.in. współpraca ze starostwem w akcjach prospołecznych, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.

Wyboru Aptekarza Powiatowego aptekarze powiatu łańcuckiego dokonali w głosowaniu jawnym, spośród farmaceutów przybyłych na wspomniane spotkanie. Została nim magister farmacji Anna Górska, kierownik Apteki Łańcuckiej.