Strona główna Wiadomości ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

164
0

1 listopada 2017 roku od godz. 6 do godz. 22 na czas obchodów Święta Wszystkich Świętych, nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrębie łańcuckiego cmentarza komunalnego, tj. na ulicach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie cmentarza.Ma to na celu odpowiednio zabezpieczyć wszystkie osoby udające się w tym czasie na cmentarz komunalny w Łańcucie oraz zapewnić bezpieczny oraz płynny ruch drogowy dla wszystkich jego uczestników na ulicach znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ma także za zadanie ułatwić funkcjonariuszom Policji podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, płynności oraz porządku w ruchu drogowym.

Podczas obchodów uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu zgodnie z niżej przedstawionymi rozwiązaniami czasowej organizacji ruchu.

Na ulicy Mościckiego po stronie prawej (przy wjeździe w tę ulicę z drogi krajowej nr 94 tj. w obrębie skrzyżowania z DK 94) ustawione zostaną znaki informujące o odcinku drogi jednokierunkowej oraz ograniczeniu prędkości do 30 km/h oraz znaki informujące o występującej zmianie organizacji ruchu. Następnie ustawiony zostanie znak ostrzegawczy A-20 (ostrzegający o odcinku jezdni o ruchu dwukierunkowym), znak ten będzie ustawiony po prawej stronie ulicy Mościckiego przed skrzyżowaniem z ulicą Rodziny Ulmów (od tego skrzyżowania zaczynał się bowiem będzie odcinek jezdni ulicy Mościckiego o ruchu dwukierunkowym – zgodnie z istniejącą stałą organizacją ruchu). Na skrzyżowaniu ulicy Mościckiego z ulicą Rodziny Ulmów, postawiona zostanie także tablica prowadząca ciągła U-3c (a na niej znak B-2 – informujący o zakazie wjazdu), ustawiona w poprzek jezdni ulicy Mościckiego dla kierunku jazdy od strony Albigowej. Dla kierunku jazdy od strony Albigowej (ale przed skrzyżowaniem z ulicą Rodziny Ulmów) ustawiony zostanie także znak nakazu jazdy w prawo za znakiem, tj. nakazujący jazdę w ulicę Rodziny Ulmów.

Wprowadzone zostanie tutaj także ograniczenia prędkości do 30 km/h (Znakami B-33) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rodziny Ulmów dalej w kierunku Albigowej (na odcinku o długości około 400 metrów). Dla jadących od strony Albigowej odpowiednio wcześniej ustawione zostaną także znaki informujące o zmianie organizacji ruchu.

Na ulicy Rodziny Ulmów (w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu obowiązującej na tej ulicy już od 31 października od godzin rannych, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy) po stronie prawej (przy wjeździe w tą ulicę z ulicy Mościckiego) postawione zostaną znaki informujące o drodze jednokierunkowej oraz zakaz zatrzymywania się. Ponadto przy wjeździe w tę ulicę z ulicy Traugutta ustawiona zostanie w poprzek jezdni zapora drogowa, a na niej znak B-2 – informujący o zakazie wjazdu w tę ulicę.

Na ulicy Traugutta w ramach tymczasowej organizacji ruchu po stronie lewej ulicy, dla obu kierunków ruchu wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się znakami zakazu B-36. W obrębie skrzyżowania ulicy Traugutta z ulicą Rodziny Ulmów ustawione i wprowadzone zostaną także zakazy skrętu w ulicę Rodziny Ulmów, poprzez odpowiednio ustawione znaki pionowe: zakazu skręcania w lewo (dla kierunku jazdy od strony Wysokiej) oraz zakazu skręcania w prawo (dla kierunku jazdy od strony Drogi Krajowej).

Na ulicy Traugutta przy dojeździe do drogi krajowej nr 94 ustawiony zostanie także dodatkowy znak nakazu, nakazujący jazdę w prawo za tym znakiem.

Na odcinku ulicy Traugutta gdzie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu ustawione zostaną także znaki informujące o zmianie organizacji ruchu.

Ponadto przy wyjazdach z cmentarza komunalnego tj. z ulicy Wszystkich Świętych odpowiednio na ulicę Mościckiego oraz ulicę Rodziny Ulmów, ustawione zostaną znaki nakazu jazdy w lewo za znakiem.