Strona główna Miasto Łańcut XXX sesja rady Miasta Łańcuta. Porządek obrad

XXX sesja rady Miasta Łańcuta. Porządek obrad

204
0
Miasto Łańcut

Już 9 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

Będzie to XXX sesja VIII kadencji. Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII z XXVIII Sesji oraz XXIX z XXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Łańcuta Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Druk Rady Miasta Nr 49/2020).
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (Druk Rady Miasta Nr 51/2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (Druk Rady Miasta Nr 52/2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 55/2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 50/2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 53/2020).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 54/2020).
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 56/2020).
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 57/2020).
13. Wolne wnioski i oświadczenia.