Strona główna Wiadomości Transmisje obrad sesji Rady Powiatu

Transmisje obrad sesji Rady Powiatu

219
0

W związku ze zmianami uchwalonymi przez Sejm RP w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, mającymi na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sesje Rady Powiatu Łańcuckiego od rozpoczynającej się VI kadencji będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łańcuckiego.

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad Rady Powiatu Łańcuckiego na żywo zgodnie z kalendarzem posiedzeń. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe uczestników sesji rady, w tym wizerunek, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.L.119.1) zwanego dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo obrad I sesji VI kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 19 listopada br. o godz. 13:00

ź: Starostwo Łańcut