Strona główna Gmina Łańcut Rada gminy Łańcut przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok

Rada gminy Łańcut przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok

230
0

Dziś odbyła się sesja Rady Gminy Łańcut. Podczas długotrwałych obrad przyjęta została uchwała budżetowa na 2021 rok. Dochody szacowane są na ponad 111 mln zł, wydatki natomiast będą ponad 6 mln zł wyższe.

Najwięcej środków gmina przeznaczy na oświatę i wychowanie– tj. ponad 43 mln zł (38% wszystkich wydatków). W te koszty wliczają się m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące utrzymanie obiektów oraz zadania statutowe. Ponad 40mln zł przeznaczone zostanie na pomoc społeczną i rodzinę z czego wypłacone zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki, itp. Remonty i inwestycje drogowe będą kosztować gminę ponad 6,2 mln zł, administracja publiczna 8 mln zł, a wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 7,4 mln. Na kulturę fizyczną przeznaczone będzie ponad 4 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,6 mln zł, a gospodarkę mieszkaniową prawie 800 tys. zł.

Inwestycje planowane w 2021r., na które kwoty zostały zabezpieczone w budżecie gminy to m.in. kontynuacja dotychczasowych projektów (scena plenerowa w Soninie, rewitalizacja, przebudowa drogi Głuchów-Pastwiska, funkcjonowanie domu seniora w Wysokiej i żłobków w Kosinie i Kraczkowej), a także budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej, przebudowa drogi Rogóżno-Gać, opracowanie projektów budowy dróg Puchałówka Kosina-Rogóżno oraz łącznik Sonina – Łańcut Braci Śniadeckich, przebudowa drogi Zagumnia Północne wraz z budową parkingu przy szkole w Kraczkowej, opracowanie projektu rozbudowy drogi Małe Doły w Kosinie, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Kraczkowa „Działy Zachodnie”, przebudowa dróg wewnętrznych (Kosina-Markowa, Za rzeką w Kosinie, Koralowa w Cierpiszu, Spółdzielcza w Głuchowie), adaptacja budynku Ośrodka Kultury w Cierpiszu pod potrzeby mieszkań chronionych, budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Rogóżnie, rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały przedszkolne, przebudowa stołówki w szkole w Cierpiszu, projekt kanalizacji Działy Wschodnie w Kraczkowej, projekt budowy hali sportowej w Soninie, budowa oświetlenia na stadionach w Albigowej, Kraczkowej i Soninie.

-Liczymy na to, że liczba inwestycji będzie rosła, kiedy pojawią się środki zewnętrzne, pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego wnioski zostały złożone w ubiegłym roku i czekamy na rozstrzygnięcie. Będziemy też szukać możliwości ograniczenia wydatków bieżących  i jeśli to się uda każdą złotówkę przeznaczymy na inwestycje – mówi wójt Jakub Czarnota.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3wsnhvM3_2t_8uHQ7zjRBxrdYiYPILRnyxYH4wKfD_zeA-l7S_hXsXLbs&v=K1F2RKtD8YY&feature=youtu.be