Strona główna Wiadomości Nowe inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych

Nowe inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych

238
0

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie poinformował o nowych inwestycjach dotyczących wykonania chodników przy drogach powiatowych: poszerzenia jezdni i kompleksowej przebudowy drogi. Powiat złożył ponadto wnioski o dofinansowanie do kolejnych inwestycji.

W dniu 11.08.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie zawarł umowę z Zakładem Komunalnym w Żołyni na wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 1549R w Kraczkowej. Umowa przewiduje realizację zadania za kwotę ponad 480 tys. zł. Jest to kolejna z podpisanych w ostatnich dniach umów na wykonanie inwestycji przy drogach powiatowych.Rozpoczęła się już przebudowa dwóch dróg powiatowych nr 1275R i 1515R na terenie Gminy Białobrzegi. Inwestycja realizowana przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje wykonanie na odcinkach w/w dróg nowych chodników i nowej nawierzchni. Koszt wykonywanych robót zgodnie z umową podpisaną z firmą Strabag to kwota 4,29 mln zł.

Również firma Starbag wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1542R Albigowa – Sonina w miejscowościach Wysoka i Sonina. Umowa zawarta w ostatnich dniach przewiduje kompleksową przebudowę drogi za kwotę 7,14 mln zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 14.08.2020 r.

Trwa proces wyłonienia wykonawców na kolejne inwestycje: wykonanie chodników przy drogach powiatowych nr 1515R i 1270R w Żołyni, chodnika przy drodze powiatowej nr 1520R w Dębinie oraz wykonanie bitumicznego pobocza i poszerzenia drogi 1275R w Dąbrówkach.

Jednocześnie przygotowywane są dokumentacje na nowe zadania a Powiat Łańcucki złożył wnioski o dofinansowanie w ramach FDS na trzy nowe inwestycje do realizacji w latach kolejnych.

ZDP w Łańcucie