Strona główna Wiadomości 10 milionów zł dla łańcuckiego szpitala

10 milionów zł dla łańcuckiego szpitala

171
0

19 października 2017 r. w Łańcucie miała miejsce uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu „Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów”. Wartość projektu sięga niemal 50 mln zł. z dofinansowaniem niespełna 10 mln z RPO WP. Podpisy pod dokumentem składano w miejscu, gdzie powstanie nowy oddział. Umowa została podpisana przez prezesa CM w Łańcucie Łukasza Waisa oraz Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka.

Na terenie Centrum Medycznego zjawili się również pracownicy jednostki. Była także liczna reprezentacja samorządowców i polityków z ziemi łańcuckiej, wśród nich min.: poseł Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz członek zarządu powiatu Tadeusz Gwizdak.

Całkowita wartość projektu wynosi: 49 464 740,83 zł., natomiast dofinansowanie ze środków RPO to 9 998 951,72 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie oraz lepsza dostępność usług społecznych. Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych, kompleksowość oraz interdyscyplinarność. Realizacja projektu dotyczy głównie dostosowania istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów. Poprawią się warunki pobytu w szpitalu pacjentów korzystających z usług medycznych szpitala.

Zakres projektu:
Rozbudowa budynku nr 1 szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie o pawilon diagnostyczno – zabiegowy – w tym oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny wraz z instalacjami: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazów medycznych, zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej i oświetlenia terenu, przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i cieplnego, przebudowa sieci teletechnicznej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych, budowa tlenowni wraz z fundamentem i zbiornikiem tlenu. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 łóżkowy (piętro I) – zorganizowany zostanie w formie dwóch sal dla pacjentów (5 osobowej i 1.osobowej izolatki). Przy sali 5-osobowej (z zapewnionym wglądem przez przeszklenie do izolatki) zlokalizowano stanowisko dozoru pielęgniarskiego (2 osobowe). Blok operacyjny (piętro I), w ramach którego przewidziano: 3 sale operacyjne, w tym jedna z możliwością cięć cesarskich), salę wybudzeniową 3-osobową, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomocnicze, pokój lekarski, pielęgniarek i oddziałowej, salę pooperacyjną. Na każdej sali operacyjnej bloku zostaną zakupione i zamontowane jako trwałe wyposażenie: kolumny anestezjologiczne (3 szt.), kolumny chirurgiczne (3 szt.) oraz lampy operacyjne (3 szt.).