Strona główna Miasto Łańcut Radni nie chcą osiedla Jana Pawła II, zmieniają jego nazwę. Duchowni „nie...

Radni nie chcą osiedla Jana Pawła II, zmieniają jego nazwę. Duchowni „nie mogą w to uwierzyć

187
0

Na sesji, która odbyła się 6 listopada 2019 roku Rada Miasta Łańcuta podjęła uchwałę Nr XVII/110/2019, na mocy której teren nazwany w 2014 roku „Osiedlem Jana Pawła II” będzie nazywał się „Osiedle Księże Górki”, gdyż właśnie tak od lat go nazywano i rozpoznawano. Powyższa uchwała zmieniła uchwałę Nr XXVIII/290/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy obszarowi tzw. „Księże Górki” w mieście Łańcucie.

Przypominamy, że uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadano nazwy drogom wewnętrznym na terenie osiedla. Główna wjazdowa ulica nazwana została imieniem Jana Pawła II. Celem zachowania konkretnego nazewnictwa na patronów pozostałych osiedlowych ulic wybrano osoby zasłużone dla miasta Łańcuta: Stanisława Duhla, Józefa Witka i ks. Ignacego Kozieję. Przyczyniło się to do upowszechnienia biografii trzach wielkich społeczników pracujących w Łańcucie w II polowie XX wieku.