Strona główna Miasto Łańcut Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta – kierowco przygotuj się!

Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta – kierowco przygotuj się!

146
0

Na 27 lipca br. (środa) godz. 23.00 planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego na wlocie ulicy powiatowej Cetnarskiego w skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego (skrzyżowanie obok Urzędu Skarbowego).

Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, po wprowadzeniu planowanych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, zmianie ulegną kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu jakie występują na wlocie ulicy Cetnarskiego w to skrzyżowanie, poprzez przeznaczenie:

– pasa ruchu z którego w obecnym stanie dozwolona jest tylko jazda w lewo, na pas ruchu z którego dozwolona będzie jazda w dwóch możliwych kierunkach tj. w lewo (do Centrum Miasta) lub na wprost (w ulicę Tkacką).

– pasa ruchu z którego w obecnym stanie dozwolona jest jazda w kierunku na wprost lub w prawo, na pas ruchu który przeznaczony będzie tylko do jazdy w prawo (prawo skręt) w kierunku DK nr 94 – to główne założenia przyjętych nowych rozwiązań projektowych – informuje Maciej Biały, autor projektu organizacji ruchu.

Ponadto zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zmianie ulegnie także szerokość poszczególnych pasów ruchu:

– pas ruchu z którego dozwolona będzie jazda w dwóch możliwych kierunkach tj. w lewo lub na wprost, zostanie zawężony w stosunku do obecnej szerokości,

– pas ruchu z którego dozwolona będzie jazda tylko w prawo (prawo skręt), także zostanie miejscowo zawężony w stosunku do obecnej szerokości i jego szerokość po wprowadzeniu zmian, będzie wynosiła (na całej długości tego pasa ruchu) 3,50 metra,

– natomiast pas ruchu przeznaczony do wjazdu w ulicę Cetnarskiego z ulicy Piłsudskiego, po zmianie organizacji ruchu, zostanie natomiast poszerzony do szerokości 3,50 metra, co z kolei ułatwi wykonywanie manewrów skrętu w tę ulicę dla pojazdów wjeżdżających z ulicy Piłsudskiego (szczególnie jadących od strony drogi krajowej).

Opracowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego poprzedzone zostało m.in. pomiarem natężenia ruchu oraz analizą tego ruchu  (w analizie ruchu zwrócono szczególnie uwagę na strukturę kierunkową oraz rodzajową ruchu na wlocie ulicy Cetnarskiego w skrzyżowanie). Wdrożona nowa organizacja ruchu będzie dostosowana do wynikającego z natężenia strumieni ruchu na wlocie ulicy Cetnarskiego w skrzyżowanie, gdyż struktura kierunkowa ruchu na wlocie ulicy Cetnarskiego w analizowane skrzyżowanie, jednoznacznie wskazuje konieczność zmiany istniejącej organizacji ruchu drogowego, poprzez zmianę kierunków jazdy z poszczególnych pasów ruchu jakie tam występują). Przeanalizowana struktura rodzajowa pojazdów wskazuje z kolei możliwość zmiany szerokości istniejących pasów ruchu i dopasowania jej do występującej struktury rodzajowej.

Proponowane nowe rozwiązania projektowe mają uporządkować ruch na skrzyżowaniu, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewnić większą płynność ruchu pojazdów, przepustowość skrzyżowania w godzinach szczytu komunikacyjnego oraz zmniejszenie strat czasu pojazdów samochodowych – podsumowuje M. Biały