Strona główna Miasto Łańcut W piątek XXVII sesja Rady Miasta w Łańcucie. Porządek obrad:

W piątek XXVII sesja Rady Miasta w Łańcucie. Porządek obrad:

192
0

Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Mirosław Rzeszótko zaprasza na kolejną sesję Rady Miasta w najbliższy piątek o godz. 12 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Program najbliższej sesji Rady Miasta Łańcuta:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Informacja o rozpatrzeniu:
 • sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 • oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Miasto Łańcut.
 • sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miasto Łańcut za 2019 r.
 • sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. • sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w 2019 r.
 • sprawozdania z działalności Miejskiego Domu Kultury Łańcucie w 2019 r.
 • sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 • raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 • sprawozdania za 2019 r. z Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Łańcut za 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 32/2020).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2019 rok (Druk Rady Miasta Nr 33/2020).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 34/2020).
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
Poprzedni artykułW piątek wykład: „Z dziejów dawnego Łańcuta – wzdłuż ulic i uliczek, część II”
Następny artykułRozbudowa parkingu przy ulicy Żardeckiego