Strona główna Miasto Łańcut Siedem ofert na budowę bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe

Siedem ofert na budowę bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe

256
0

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał dziś otwarcia ofert w przetargu na budowę bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe na Podzwierzyńcu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 31 806 463,44 PLN

Dwie ofert oscylują wokół tej kwoty, co oznacza, iż w najbliższym czasie powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą. Wszystkie firmy zadeklarowały wykonanie zadania w terminie do 31 marca 2023 r.Głównym inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, wspierany przez łańcuckie samorządy i PKP.

Oferty wpłynęły od firm zainteresowanych wykonaniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”. 

Do realizacji inwestycji starosta łańcucki uzyskał zgodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków części dawnego ogrodu włoskiego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 1 września 1948 r. oraz jako część zespołu zabytkowego w Łańcucie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z 18 października 1969 r.), to jest działek zlokalizowanych na terenie obecnej Fabryki Wódek „Polmos-Łańcut” S.A. od strony ul. Kolejowej i ul. Grunwaldzkiej.
Jeśli wszystko przebiegnie bez przeszkód, to za dwa lata i pięć miesięcy będziemy w Łańcucie mieli bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 z Łańcuta do Leżajska z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka.

źr. Powiat/PZDW

Długo oczekiwana inwestycja. Powstanie tunel w Łańcucie