Strona główna Wiadomości Obwodnica Łańcuta stała się realnym faktem!

Obwodnica Łańcuta stała się realnym faktem!

163
0

Nie ma już przeszkód, aby rozpocząć prace przy budowie obwodnicy Łańcuta.  Wojewoda podkarpacki zakończył procedurę zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej w 2010 roku.

Obwodnica Łańcuta pozostanie drogą jednojezdniową, ale dwupasową (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Prace będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej i na poszerzeniu korpusu drogowego, tam gdzie będzie to konieczne. Jest jednak dobra wiadomość dla kierowców – prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

  • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,
  • sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Cała obwodnica z Łańcuta do Głuchowa ma mieć około 6 kilometrów długości. Jej koszt to 115 milionów złotych. Budowa ma zostać zakończona za trzy lata.