Strona główna Wiadomości Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie. Gdzie szukać pomocy?

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie. Gdzie szukać pomocy?

155
0

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie POWIATU ŁAŃCUCKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Łańcuckim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

– Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatne mediacje
1.    Budynek Centrum Kultury Gminy Markowa, Markowa 1491, poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00

2.    Budynek Domu Społecznego w Kosinie, Kosina 328, wtorek w godz. 9.00 – 13.00

3.    Budynek Urzędu Gminy Żołynia, Rynek 22, środa w godz. 9.00 – 13.00

4.    Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy, Krzemienica 732, czwartek w godz. 15.00 – 19.00

5.    Budynek Urzędu Gminy Rakszawa, Rakszawa 506, piątek w godz. 8.00 – 12.00

6.    Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 70/5, poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

7.    Budynek Starostwa Łańcuckiego, ul. Mickiewicza 8, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 15.00 – 19.00 oraz piątek: 13.00 – 17.00

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?
Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
– tel. 17 224 35 45 poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00; e-mail: npp@powiatlancut.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
– przeprowadzenie mediacji,
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.