Strona główna Wiadomości Szpital 2019

Szpital 2019

281
0

4 października 2019 r. w godz. 16.00-18.30 na terenie nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia sił i środków ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu łańcuckiego. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie organizacji działań ratowniczych służb podczas pożarów obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do przebywania osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Organizatorzy ćwiczeń:
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
2. Centrum Medyczne w Łańcucie.
3. Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

Założenie do ćwiczeń:
Na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej wentylatorów dochodzi do wybuchu pożaru na poddaszu budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Centrum Medycznego w Łańcucie. Drewniana więźba dachowa powoduje szybki rozwój pożaru. Dym i gazy pożarowe gwałtownie rozprzestrzeniają się na pozostałą cześć poddasza oraz częściowo przenikają poprzez instalację wentylacyjną na oddziały szpitalne. Bezpośrednio zagrożeni są pacjenci i personel oddziałów zlokalizowanych na I piętrze, tj. pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego i anestezjologii oraz intensywnej terapii. Pośrednio zagrożeni są pacjenci i personel oddziałów zlokalizowanych na parterze: chirurgicznego, urazowo-ortopedycznego i izby przyjęć. Z uwagi na wystąpienie zdarzenia w godzinach popołudniowych działania ewakuacyjne prowadzone przez personel są niewystarczające. Konieczność wprowadzenia większej ilości ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wymaga użycia samochodu SPGaz z JRG w Łańcucie.

Uczestnicy ćwiczeń:
1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie.
2. Kierownictwo i personel Centrum Medycznego w Łańcucie.
3. Wytypowane siły i środki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łańcucie oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Czarna i Łańcut:

Lp.

Jednostka

Typ zastępu

Ilość strażaków

Uwagi

JRG Łańcut

GBA-Rt 2,5/24

5

SPGaz

3

OSP Albigowa

GBA-Rt 3/30

5

OSP Kosina

GBA-Rt 3/16

5

OSP Handzlówka

GBA 2,5/16

5

OSP Kraczkowa

GBAM 3/16/8

5

GLBM 0,3

3

Dron Mavic Pro 2

OSP Medynia Łańcucka

GBA-Rt 3/16

5

OSP Medynia Głogowska

GBA-Rt 3/16

5

OSP Czarna

GCBA 3/28

5

OSP Zalesie

GBA 3/16

5

OSP Krzemienica

GBA-Rt 3/16

5

Zabezpieczenie powiatu

Razem ćwiczących

56

 
4. Policja.

Opracowanie: bryg. Jacek Rejman, KP PSP w Łańcucie.
Zdjęcia: bryg. Jacek Rejman, mł.asp. Tomasz Gaździk, KP PSP w Łańcucie.
Film: dh Krzysztof Czapka, OSP Kraczkowa.